092-579-0215   
  

  
  หน้าแรก บริการของเรา หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเรียน สมัครเรียน ผลตอบรับจากผู้ปกครอง ทำเนียบนักเรียนคนเก่ง ทำเนียบติวเตอร์ของเรา  


 


 

จุฬาติวเตอร์อะคาเดมี่ บริการจัดส่งติวเตอร์สอนพิเศษตัวต่อตัว/กลุ่มเล็ก ดูแลกันอย่างใกล้ชิด ความรู้แน่น เรียนสนุก เราบริการสอนถึงบ้านและนอกสถานที่ทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล สำหรับผู้เรียนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสามารถเรียนผ่าน Skype, Zoom,Video Call  

 
 

 เรามีทีมติวเตอร์ตัวต่อตัว บริการสอนพิเศษถึงที่บ้าน และ นอกสถานที่ โดยจะพิจารณาผู้สอนที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุด ซึ่งเป็นผู้สอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด  ให้บริการไปสอนผู้เรียนถึงที่
 
 
 
 หากน้องๆต้องการเรียนเป็นคู่หรือกลุ่มเล็ก สามารถจัดกลุ่มกันมาได้เลยค่ะ ข้อสำคัญคือผู้เรียนต้องมีพื้นฐานใกล้เคียงกัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการเรียนพิเศษ
 
 
 
บริการจัดส่งติวเตอร์ให้สถาบันกวดวิชาและโรงเรียนทั้งรัฐบาล-เอกชน ทั่วประเทศไทย  หากท่านต้องการติวเตอร์ประจำสถาบันหรือต้องการติวเตอร์ไปสอนกลุ่มใหญ่ โครงการติวต่างๆของโรงเรียน เราบริการจัดส่งติวเตอร์คุณภาพที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการ อัตราค่าสอนสามารถตกลงกันได้
 
 
 
 
ทีมติวเตอร์ของเรา ได้รับการคัดกรองคุณสมบัติอย่างถี่ถ้วน เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นติวเตอร์ที่เยี่ยมยอด ดูแลเอาใจใส่ สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียน และมีความเข้าใจน้องผู้เรียนแต่ละบุคคล
 
 
เรียนรู้อย่างมีความสุข มุ่งสู่ทุกความสำเร็จ
เลือกเรียนกับติวเตอร์คุณภาพ
จากจุฬาติวเตอร์อะคาเดมี่
 

 
เรียนด้วยความเข้าใจ
 
       เมื่อเริ่มเรียนรู้และเจอโจทย์ปัญหา พี่ติวเตอร์จะกระตุ้นให้น้องๆเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ อันจะก่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล โดยน้องๆจะได้พัฒนาทักษะนี้จากการฝึกฝนโจทย์ที่พี่ติวเตอร์เตรียมไว้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของน้องผู้เรียนแต่ละบุคคล  และลักษณะการสอนจะมุ่งเน้นให้น้องๆเข้าใจถึงการนำบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มิใช่การเรียนแบบท่องจำเพื่อนำไปสอบอย่างเดียว 
 
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
      รูปแบบการสอนแบบพี่สอนน้อง ที่ผู้สอนเอาใจใส่ ให้คำปรึกษา และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนให้ผู้เรียน เป็นรูปแบบบรรยากาศการเรียนที่เราเน้นย้ำทีมติวเตอร์ของเรา ซึ่งจะช่วยลดความตึงเครียดจากเนื้อหาที่น้องผู้เรียนต้องเจอ บรรยากาศการเรียนที่ดีและการเป็นแบบอย่างที่ดีของติวเตอร์ จะช่วยให้น้องๆมีกำลังใจในการเรียนอย่างมีเป้าหมาย เมื่อน้องๆทำสิ่งใดอย่างมีเป้าหมายและทำสิ่งนั้นด้วยความรัก จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับตัวน้องๆและส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จต่างๆในอนาคต 
 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 
      ติวเตอร์มอบหมายการบ้านให้น้องผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ การเจอแบบทดสอบที่หลากหลายอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การติวได้ผลลัพธ์ดี และเป็นกระบวนการในการสั่งสมประสบการณ์ และสั่งสมทักษะความมีวินัยในการแบ่งเวลาของตนเอง เมื่อน้องๆสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้สำเร็จลุล่วง น้องผู้เรียนจะมีความมั่นใจยิ่งขึ้น และสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะหล่อหลอมให้น้องๆไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคได้ง่ายๆเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
 
มุ่งสู่ทุกความสำเร็จทางการเรียน
 
     การสอบแข่งขันเพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมที่สุดถือเป็นเรื่องปกติที่น้องๆต้องเจอ เมื่อน้องผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง ทักษะที่สั่งสมมาจะทำให้น้องๆเป็นบุคคลที่พร้อมสำหรับการแข่งขันสนามต่างๆ  การเรียนการสอนที่ปรับให้เข้ากับพื้นฐานและบุคลิกของน้องแต่ละคนเป็นสิ่งที่ติวเตอร์ของเรามุ่งเน้น สิ่งสำคัญกว่าคือการวางแผนตารางการเรียนที่เหมาะสมไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมตัวเพื่อใช้ในการสอบแข่งขันนั้นๆ
 
 
 
 
เรียนสด ตัวต่อตัว เลือกวิชาได้
สะดวกจ่ายค่าเรียนแบบเป็นครั้ง หรืออยากลงเรียนเป็นคอร์สก็ได้
 
 
คอร์สเรียนยอดนิยม
 
 
 

 

 

 

 
 

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว

เรียนตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ เรียนตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ เรียนตัวต่อตัววิชาชีววิทยา เรียนตัวต่อตัววิชาเคมี เรียนตัวต่อตัววิชาฟิสิกส์ เรียนตัวต่อตัวภาษาจีน เรียนตัวต่อตัวภาษาญี่ปุ่น เรียนตัวต่อตัวภาษาเกาหลี เรียนตัวต่อตัวภาษาเยอรมัน เรียนตัวต่อตัวภาษาฝรั่งเศส เรียนตัวต่อตัวภาษาสเปน เรียนฝึกทักษะและเชาว์ปัญญา ติวสอบเข้า ป.1 รร.สาธิต ติวสอบเข้า ม.1 รร.ดัง ติวสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ติวสอบ TGAT/ TPAT ติวสอบความถนัดแพทย์ ติวสอบ GED ติวสอบ IGCSE ติวสอบ SAT ติวสอบ A-Level ติวสอบ TOEIC ติวสอบ IELTS ติวสอบ TOEFL ติวสอบ CU-TEP ติวสอบ TU-GET ติวสอบ CU-AAT เรียนตัวต่อตัวระดับมหาวิทยาลัย บริการแปลภาษา

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา

โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนสานเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตปทุมวัน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ โรงเรียนสาธิตฯประสานมิตรฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตฯประสานมิตร ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คลังความรู้และข้อสอบ

วิชาการ.คอม สำนักงาน ก.พ. ทรูปลูกปัญญา แคมปัสสนุกดอทคอม eduzones opendurian dek-d.com wegointer.com e4thai.com Time Higher Education The Washington Post eSchool News Education World Open Culture TED

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

ติวสอบ O-net

ติวสอบ ความถนัดแพทย์ ให้คะแนนเต็มเป้า

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว Gat pat 9วิชาสามัญ ติวสอบตรง

ติวเข้ม เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิต สวนกุหลาบ สามเสน หอวัง

cu-tep สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา

Tu-get รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

ติวสอบ O-net

ติวสอบ ความถนัดแพทย์ ให้คะแนนเต็มเป้า

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว Gat pat 9วิชาสามัญ ติวสอบตรง

ติวเข้ม เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิต สวนกุหลาบ สามเสน หอวัง

cu-tep สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา

Tu-get รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

ติวสอบ O-net

ติวสอบ ความถนัดแพทย์ ให้คะแนนเต็มเป้า

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว Gat pat 9วิชาสามัญ ติวสอบตรง

ติวเข้ม เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิต สวนกุหลาบ สามเสน หอวัง

cu-tep สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา

Tu-get รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

ติวสอบ O-net

ติวสอบ ความถนัดแพทย์ ให้คะแนนเต็มเป้า

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว Gat pat 9วิชาสามัญ ติวสอบตรง

ติวเข้ม เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิต สวนกุหลาบ สามเสน หอวัง

cu-tep สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา

Tu-get รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์Chula Tutor Academy

      ติดต่อติวเตอร์ สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา ครูสอนพิเศษตามบ้าน สอนพิเศษตัวต่อตัว ไม่ว่าจะเป็น เรียนภาษาอังกฤษ Grammar Reading , Writing , O-NET , GAT/PAT , ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ภาคปกติ/Gifted/EP , ติวสอบเข้า ม.4 เตรียมทหาร/เตรียมอุดมฯ/มหิดลวิทยานุสรณ์ , ครูสอนพิเศษตามบ้าน, หาครูสอนพิเศษ ตามบ้าน, หาติวเตอร์ สอนพิเศษ, รับจ้างสอนพิเศษ, ติวเตอร์ จุฬา, รับติวเตอร์สอนพิเศษ, ครูสอนพิเศษที่บ้าน, เรียนตัวต่อตัว, ติวเตอร์ตัวต่อตัว สามารถติดต่อทีมงานคัดติวเตอร์สอนพิเศษแบบมืออาชีพให้บริการ กวดวิชาตัวต่อตัว
โทรมาเราจัดติวให้ท่านได้เลย 092-579-0215 ตลอด 24 ชั่วโมง.
Copyright © 2015 chulatutoracademy.com. All Rights Reserved. Designed By Golly-design
 
CONTACT


Tel : 092-579-0215
E-mail : chulatutoracademy@hotmail.com