092-579-0215   
  

  
  หน้าแรก บริการของเรา หลักสูตรที่เปิดสอน อัตราค่าเรียน สมัครเรียน ผลตอบรับจากผู้ปกครอง ทำเนียบนักเรียนคนเก่ง ทำเนียบติวเตอร์ของเรา  

ชั้นอนุบาลระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล

ติวเตอร์ของเราจะจัดรูปแบบการสอนที่ขึ้นกับระดับพื้นฐานของน้องผู้เรียนเป็นหลัก ผู้ปกครองสามารถแจ้งติวเตอร์ได้ว่าเนื้อหาที่เรียนเป็นหลักสูตรปกติ EP หรือ Inter และมีจุดประสงค์การเรียนอย่างไร ติวเตอร์ตัวต่อตัวจะสอนตามจุดประสงค์ และทำการสอนที่เสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดที่น้องอ่อนเพื่อให้บรรลุทุกจุดประสงค์ของการเรียน

ผู้ปกครองสามารถเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นเพศ บุคลิกภาพ คณะ มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบ หรือกำลังศึกษาอยู่ เพื่อมั่นใจว่าจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุด และบุตรหลานจะมีความสุขในการเรียนรู้ ทั้งยังสามารถเลือก วัน เวลา สถานที่ที่สะดวกเรียน เช่น แนวรถไฟฟ้า BTS , MRT , สยามสแควร์ ฯลฯ หรือให้ติวเตอร์ของเราไปสอนที่บ้าน หมดปัญหาเรื่องการเดินทาง ประหยัดค่าเดินทางและไม่เสียเวลากับรถติด

อัตราค่าเรียนขึ้นอยู่กับระดับชั้น ผู้เรียนจ่ายค่าเรียนเป็นครั้งๆหลังเรียนเสร็จ สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียค่าเรียนฟรี หากน้องๆเกิดติดธุระหรือไม่สบาย สามารถคุยกับพี่ติวเตอร์ของดได้

 

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลเราเปิดสอนดังนี้

คอร์สปรับพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กๆ เพื่อสอบเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของน้องๆไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้าน วิชาการ, เชาว์ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ และความรู้รอบตัวเสริมทักษะชีวิต เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆมีพื้นฐานที่ดีและสามารถต่อยอดในระดับต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ การเตรียมพร้อมก่อนการสอบ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเด็กๆจะได้ฝึกฝนและเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับสถานการณ์จริงในห้องสอบ

คอร์สภาษาจีน คอร์สภาษาอังกฤษ และ และภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางภาษาที่สำคัญให้กับลูกๆของคุณ เรียนรู้ภาษาด้วยความสนุก ได้ความรู้ที่เหมาะสมกับวัย  ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งจะเป็นการติวเสริมเกรด สอนการบ้าน ควบคู่ไปด้วยก็ได้เช่นกัน 

 

หลักสูตรต่างๆ สำหรับ ป.1 เพื่อการตัดสินใจของท่านผู้ปกครอง 

หลักสูตรภาษาไทย คือ จะใช้ภาษาไทยในการสอนทุกวิชา แต่จะมีการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริม ทั้งจากอาจารย์คนไทยและต่างประเทศด้วย เนื้อหาจะมีทั้งทางวิชาการ ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการฝึกเชาว์ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ และสอนความรู้รอบตัวชีวิต
หลักสูตร English Program (EP) คือ การเรียนการสอนสามารถเลือกใช้ภาษาอังกฤษกับวิชาใดก็ได้ แต่จะดำเนินการสอนให้เทียบเท่ากับ "หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย" ซึ่งดังจะเห็นว่าแต่ละโรงเรียนที่เปิด EP สอนไม่เหมือนกัน ใช้ภาษาอังกฤษกับวิชาที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปกครอง
หลักสูตร Bilingual คือ การจัดการสอนเป็นสองภาษา ภาษาแม่และเพิ่มอีก 1 ภาษา ซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทย-อังกฤษ สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
หลักสูตร International Program คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของต่างประเทศ ซึ่งสามารถเลือกของประเทศอะไรก็ได้ ซึ่งบางหลักสูตรก็ใช้ได้และเป็นที่นิยมนำไปใช้ในหลายๆ ประเทศ ทำให้น้องๆ สามารถไปเรียนต่อที่ประเทศนั้นได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเทียบโอนวิชา หรือเทียบหลักสูตรให้ยุ่งยากสมัครเรียน


สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

รับสอนพิเศษตัวต่อตัว

เรียนตัวต่อตัวคณิตศาสตร์ เรียนตัวต่อตัวภาษาอังกฤษ เรียนตัวต่อตัววิชาชีววิทยา เรียนตัวต่อตัววิชาเคมี เรียนตัวต่อตัววิชาฟิสิกส์ เรียนตัวต่อตัวภาษาจีน เรียนตัวต่อตัวภาษาญี่ปุ่น เรียนตัวต่อตัวภาษาเกาหลี เรียนตัวต่อตัวภาษาเยอรมัน เรียนตัวต่อตัวภาษาฝรั่งเศส เรียนตัวต่อตัวภาษาสเปน เรียนฝึกทักษะและเชาว์ปัญญา ติวสอบเข้า ป.1 รร.สาธิต ติวสอบเข้า ม.1 รร.ดัง ติวสอบเข้าเตรียมอุดมฯ ติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ ติวสอบ TGAT/ TPAT ติวสอบความถนัดแพทย์ ติวสอบ GED ติวสอบ IGCSE ติวสอบ SAT ติวสอบ A-Level ติวสอบ TOEIC ติวสอบ IELTS ติวสอบ TOEFL ติวสอบ CU-TEP ติวสอบ TU-GET ติวสอบ CU-AAT เรียนตัวต่อตัวระดับมหาวิทยาลัย บริการแปลภาษา

เว็บไซต์สถาบันการศึกษา

โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนสานเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตปทุมวัน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ โรงเรียนสาธิตฯประสานมิตรฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตฯประสานมิตร ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คลังความรู้และข้อสอบ

วิชาการ.คอม สำนักงาน ก.พ. ทรูปลูกปัญญา แคมปัสสนุกดอทคอม eduzones opendurian dek-d.com wegointer.com e4thai.com Time Higher Education The Washington Post eSchool News Education World Open Culture TED

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

ติวสอบ O-net

ติวสอบ ความถนัดแพทย์ ให้คะแนนเต็มเป้า

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว Gat pat 9วิชาสามัญ ติวสอบตรง

ติวเข้ม เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิต สวนกุหลาบ สามเสน หอวัง

cu-tep สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา

Tu-get รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

ติวสอบ O-net

ติวสอบ ความถนัดแพทย์ ให้คะแนนเต็มเป้า

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว Gat pat 9วิชาสามัญ ติวสอบตรง

ติวเข้ม เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิต สวนกุหลาบ สามเสน หอวัง

cu-tep สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา

Tu-get รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

ติวสอบ O-net

ติวสอบ ความถนัดแพทย์ ให้คะแนนเต็มเป้า

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว Gat pat 9วิชาสามัญ ติวสอบตรง

ติวเข้ม เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิต สวนกุหลาบ สามเสน หอวัง

cu-tep สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา

Tu-get รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์

สมัครเรียนแค่กรอกแบบฟอร์ม

เรียนภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

ติวสอบ O-net

ติวสอบ ความถนัดแพทย์ ให้คะแนนเต็มเป้า

รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัว Gat pat 9วิชาสามัญ ติวสอบตรง

ติวเข้ม เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิต สวนกุหลาบ สามเสน หอวัง

cu-tep สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา

Tu-get รับติวสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์Chula Tutor Academy

      ติดต่อติวเตอร์ สอนโดยทีมติวเตอร์จุฬา ครูสอนพิเศษตามบ้าน สอนพิเศษตัวต่อตัว ไม่ว่าจะเป็น เรียนภาษาอังกฤษ Grammar Reading , Writing , O-NET , GAT/PAT , ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ภาคปกติ/Gifted/EP , ติวสอบเข้า ม.4 เตรียมทหาร/เตรียมอุดมฯ/มหิดลวิทยานุสรณ์ , ครูสอนพิเศษตามบ้าน, หาครูสอนพิเศษ ตามบ้าน, หาติวเตอร์ สอนพิเศษ, รับจ้างสอนพิเศษ, ติวเตอร์ จุฬา, รับติวเตอร์สอนพิเศษ, ครูสอนพิเศษที่บ้าน, เรียนตัวต่อตัว, ติวเตอร์ตัวต่อตัว สามารถติดต่อทีมงานคัดติวเตอร์สอนพิเศษแบบมืออาชีพให้บริการ กวดวิชาตัวต่อตัว
โทรมาเราจัดติวให้ท่านได้เลย 092-579-0215 ตลอด 24 ชั่วโมง.
Copyright © 2015 chulatutoracademy.com. All Rights Reserved. Designed By Golly-design
 
CONTACT


Tel : 092-579-0215
E-mail : chulatutoracademy@hotmail.com